Dự án cải tạo Canteen Đại học Thương Mại

Dự án cải tạo Canteen Đại học Thương Mại

Dự án cải tạo Canteen Đại học Thương Mại

Chủ đầu tư : Đại học Thương Mại
Địa chỉ : Nhà F, Đại học Thương Mại
Hạng mục : Sàn gỗ ngoài trời, Giàn hoa ngoài trời, tấm ốp trần
Mã vật liệu : DB04A, OC150H150, OL90H45, OL80H32, CL121T9
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

Một số hình ảnh của dự án